Wettelijke bepalingen

Deze site is eigendom van de maatschappij IXINA Belgium N.V.
Maatschappelijke zetel : Paepsemlaan 20, 1070 Bruxelles
Tel. 02-556 44 44
E-mailadres : info@ixina.be
Naamloze Vennootschap ter kapitaal van 920.000 Euro
Ondernemingsnr. 0408 394 348
Algemeen Directeur : Benoit VRIELINCK

Deze site wordt gehost door de maatschappij Network Telecom & Hosting, Parc de la Rivière
10 rue Louis de Broglie – CS52383 – 44323 Nantes cedex 3 – Frankrijk

Toezichthoudende autoriteit:

Federale Overheidsdienst Economie Algemene Directie Controle en Bemiddeling NG III – Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0314.595.348 Site: http://www.economie.fgov.be

Confidentialiteit en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wanneer u zich op de site inlogt, worden uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer) opgeslagen in informaticabestanden. Door zijn persoonlijke gegevens in te voeren op de site, geeft de bezoeker uitdrukkelijk zijn toestemming aan de maatschappij IXINA Belgium N.V. om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en tot het gebruik ervan : het beheer en de opvolging van informatieaanvragen, aanvragen voor catalogi en verscheidene vragen of klachten meegedeeld via de site.
Deze gegevens kunnen met uw toestemming ook gebruikt worden door IXINA Belgium SA voor doeleinden van commerciële prospectie zoals het uitwisselen, het verhuren of het verkopen, met oog op de prospectie en de commerciële herlancering.
Conform de wet op de bescherming van het privéleven van 8/12/1992, kunt u op elk moment een toegangsrecht en recht op aanpassing van uw persoonlijke gegevens verkrijgen, en kunt u zich op elk ogenblik (zonder kosten) verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door IXINA Belgium door te schrijven naar IXINA Belgium SA, Paepsemlaan 20, 1070 Brussel.
Er zullen één of meer cookies geplaatst worden op de harde schijf van de computers die naar de site www.ixina.be surfen. Een « cookie » is een bestandje dat door een server die de gebruiker bezocht heeft, op zijn harde schijf opgeslagen wordt. De cookies die gestuurd worden vanaf de site www.ixina.be slaan informatie op in verband met het surfgedrag op de site, uitgevoerd vanaf de computer waarop de « cookie » is opgeslagen (taal van raadpleging, bezochte pagina’s, datum en uur van het bezoek, etc) en maken het mogelijk om de opeenvolgende bezoeken van de gebruikers te identificeren. Hun enige doelstelling is de navigatie op de site te vergemakkelijken. De bezoekers van de site kunnen echter het opslaan van « cookies » verhinderen door de opties van de browser van hun computer te wijzigen. Geen enkele « cookie » bevat informatie waardoor de bezoeker gecontacteerd zou kunnen worden per telefoon, e-mail of fax.

Iedere persoon die de site bezocht heeft, kan op elk moment vragen om de persoonlijke gegevens die over hem opgeslagen werden, te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen, door een brief te sturen naar IXINA Belgium, Paepsemlaan 20 te 1070 Brussel.
Voor meer informatie en advies, kunt u de website bezoeken van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: http://www.privacycommission.be

Toegang tot de site

Wij kunnen niet garanderen dat de werking van de site ononderbroken is en foutloos verloopt.
Wij zijn slechts gebonden door een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de service betreft. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade die voortkomt uit het gebruik van onze site, welke de oorzaak ook is. Zo kunnen wij ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht, pannes en technische problemen aangaande de hardware, de programma’s en de software of het netwerk, die in sommige gevallen de opschorting of de onderbreking van de service kunnen veroorzaken.

Externe links

Onze site kan links bevatten naar andere sites. Wij gaan geen enkele verbintenis aan betreffende andere sites waartoe u toegang zou hebben via onze site en kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, werking of toegang tot deze sites.

Beveiliging

IXINA kan niet garanderen en garandeert ook niet dat de server waarop de site gehost is, gevrijwaard is van virussen en dat de bestanden die gedownload kunnen worden via deze website of via elke andere site van derden, vrij zijn van virussen of fouten in de werking. In de mate waarin virussen via Internet verspreid kunnen worden, raden wij de gebruikers aan om de nodige maatregelen te nemen om hun computer te beschermen tegen indringers en tegen alle technische problemen die de onderdelen van de computer of de gegevens die erop opgeslagen zijn, kunnen beschadigen. IXINA en haar onderaannemers kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zich voor kan doen tijdens de verbinding met of het surfen op de site.

Toepasselijk recht

De huidige site is onderworpen aan het Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken.