Catalogus ontvangen aan huis

Vul het formulier in om je ixina catalogus thuis te ontvangen en neem tijd om het te raadplegen

Gratis en vrijblijvend

* verplichte informatie

Titel

Kies jouw ixina winkel

Kies jouw ixina winkel

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de actualiteit, nieuwigheden en deals/promo’s van ixina

De gegevens die verzameld worden aan de hand van bovenstaand formulier maken het voorwerp uit van geautomatiseerde gegevensverwerking onder de verantwoordelijkheid van de vennootschap ixina Belgium (BE 0408.051.756) voor de merknaam ixina Belgium (hierna “de Merknaam” genoemd). Aan de hand van deze gegevens kan de Merknaam u per post een catalogus bezorgen en als je het vakje „per sms” en/of „per e-mail” hebt aangevinkt, informatie en aanbiedingen bezorgen via het (de) aangevinkte middel(en) (e-mail of sms). Uw gegevens maken tevens het voorwerp uit van een verdere verwerking voor statistische doeleinden. Klik voor meer inlichtingen over deze verwerking hier. Gegevens met een * zijn verplicht opdat de Merknaam zou kunnen bevestigen dat ze uw aanvraag zal verwerken en haar catalogus zou kunnen versturen. Als dergelijke verplichte gegevens ontbreken, kan er aan de aanvraag om een catalogus thuis te bezorgen, geen gevolg gegeven worden. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de interne dienst van de Merknaam die belast is met klantenrelaties. Ze worden doorgegeven aan onderaannemers en de moedervennootschap van de Merknaam. Ze worden tevens doorgegeven aan de franchisenemer van de Merknaam die in bovenstaand formulier werd aangeduid. Conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 („AVG”), beschikt u over het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, overdraagbaarheid, bezwaar en verwijdering van uw persoonsgegevens. In geval van vragen over dit onderwerp of om uw rechten uit te oefenen, kan u per e-mail contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het adres avg@remove-this.ixina.remove-this.be. U beschikt, volgens artikel 77 van de AVG, tevens over het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd (contact@remove-this.apd-gba.remove-this.be; +32 (0)2 274 48 00).