GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Ixina Belgium, met maatschappelijke zetel te Paapsemlaan 20, B-1070 BRUSSEL, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 408.394.348 (hierna ‘Ixina’ genoemd), uw persoonsgegevens verwerkt.

 

1. Algemene informatie - Definities 

Met dit privacybeleid legt Ixina u op transparante wijze uit hoe het uw persoonsgegevens verwerkt die worden verzameld:

 • Via de websites https://ixina.be/https://www.openixinastore.behttps://ixina.be/fr/simulateurcuisine en https://monespace.ixina.be; (hierna de ‘Websites’);

 • via sociale media; 

 • Bij gebruik van de simulatietool (hierna ‘Simulatiesoftware’);

 • Bij de opstelling van een offerte of het plaatsen van een bestelling bij een franchisenemer die een Ixina-winkel (hierna de ‘Winkels’ genoemd) uitbaat;

 • Bij een bezoek aan een winkel;

 • Wanneer u contact opneemt met de klantendienst van Ixina;

 • Wanneer u feedback over uw ervaring met een Winkel achterlaat;

 • Wanneer u deelneemt aan wedstrijden die door Ixina worden georganiseerd en die worden aangeboden in de Winkels, via zijn Websites of via sociale media;

 • Ter gelegenheid van vakbeurzen (bijvoorbeeld Salon de la Franchise of Franchise Expo);

 • via partners.

 

Het privacybeleid is toegankelijk op elke pagina van de Websites door op de link ‘Privacybeleid’ te klikken.

Ixina verwerkt gegevens in overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de ‘Verordening’ genoemd).

De term ‘gegeven’ die in het kader van dit privacybeleid met een hoofdletter wordt geschreven, verwijst naar alle informatie die het direct of indirect, alleen of door vergelijking met andere informatie, mogelijk maakt een natuurlijke persoon te identificeren.

 

2.Hoe Ixina uw gegevens verzamelt - Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

2.1 Ixina en de Winkels kunnen uw Gegevens verzamelen, rechtstreeks bij u, wanneer u ze meedeelt via:

 • uitwisselingen met de verkoopteams in de Winkels;

 • de opstelling van een offerte in een Winkel of op afstand; 

 • de sociale media;

 • de Websites;

 • papieren formulieren;

 • uw deelname aan door Ixina georganiseerde wedstrijden.;

 

Als het erom gaat u te helpen uw keukendromen te verwezenlijken, doen Ixina en de Winkels er alles aan om u optimaal tevreden te stellen, en bepalen ze samen voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden uw Gegevens zullen worden gebruikt. Ixina en de Winkels treden dus op als medeverantwoordelijke partijen.

Dat is de reden waarom Ixina u vraagt om een Winkel te selecteren wanneer u een onlineformulier invult op een Website om bijvoorbeeld gecontacteerd te worden, een catalogus te ontvangen, een prijsopgave te vragen of de persoonlijke ruimte te gebruiken. Ixina deelt uw Gegevens dan met deze Winkel. Deze Gegevens worden verwerkt door Ixina en door de Winkel die u hebt geselecteerd om te kunnen antwoorden op uw vragen en, wanneer u uw toestemming hebt gegeven, om u hun nieuws, nieuwigheden en speciale aanbiedingen toe te sturen.

Bij de opstelling van een offerte of een aankoop bij een Winkel zal die laatste uw Gegevens daarom ook aan Ixina verstrekken.

 

2.2 Ixina kan uw gegevens ook onrechtstreeks ontvangen, via partners aan wie u uw Gegevens hebt toevertrouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

 • U inlichtingen over het merk Ixina vraagt bij organisaties als Toute la Franchise of Franchise.be;

 • U communiceert met een wervingsbureau over een vacature bij Ixina;

Ixina wijst zijn partners op hun verplichtingen in het kader van de Verordening, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun handelingen wanneer ze optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

 

2.3.Ten slotte kan Ixina automatisch uw Gegevens verzamelen via uw surfsporen op de Websites, indien u dit hebt aanvaard (aanvaarding van cookies). Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid van Ixina.

 

3. Welke Gegevens gebruikt Ixina en voor welke doeleinden?

In het kader van de aanvragen die u doet via de Websites (aanvraag van een catalogus, contact), in de Winkel bij de verkoopteams of via de pagina's van de sociale netwerken van Ixina en van de tevredenheidsenquêtes, verzamelen Ixina en zijn Winkels systematisch uw burgerlijke staat, uw naam, uw voornaam, uw e-mail en eventueel, naargelang het voorwerp van uw aanvraag, uw postadres en uw telefoonnummer.

Daarnaast, en meer bepaald in de gevallen die hieronder worden beschreven, worden bijkomende Gegevens verwerkt door Ixina en/of de Winkels.

 

3.1. Als u een offerte aanvraagt:

Wanneer u een offerte aanvraagt, verstrekt u de volgende Gegevens:

 • Contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);

 • Informatie over uw woning (ligging, beschrijving, oppervlakte, plannen, ouderdom van uw woning, technische kenmerken, enz.);

 • Informatie over uw keukenproject (soort project en gewenste uitvoeringsdatum, voorkeuren op het gebied van meubilair, beoogd budget, behoeften op het gebied van leverings- en/of installatiediensten enz.);

 • Afbeeldingen, foto's, plattegronden.

Deze Gegevens worden door de Winkel en Ixina verwerkt om de door u gevraagde offerte te kunnen opstellen.

 

3.2. Wanneer u een aankoop doet bij een Winkel:

Voor het correcte beheer van uw bestelling en de opvolging ervan verwerken Ixina en de Winkel waar u uw aankoop hebt gedaan, de volgende Gegevens:

 • Contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);

 • Informatie over uw woning (ligging, beschrijving, oppervlakte, plannen, ouderdom van uw woning, technische kenmerken, enz.);

 • Informatie over uw bestellingen van goederen en/of diensten (levering, installatie, opslag);

 • Financiële informatie (wijze van financiering, gestorte voorschotten enz.);

 • Informatie over de opvolging van uw eventuele aanvragen bij de klantendienst; Informatie over eventuele klachten die u hebt;

 • De antwoorden die u eventueel hebt gegeven in het kader van een tevredenheidsenquête (NPS).

 

Deze gegevens worden verwerkt door Ixina en de Winkel waar u uw aankoop hebt gedaan, om hen in staat te stellen uw bestelling uit te voeren en de opvolging ervan te beheren.

Ixina en de Winkel kunnen uw gegevens daarna gebruiken om u nieuws, nieuwigheden en speciale aanbiedingen toe te sturen over producten die gelijkaardig zijn aan de producten die u bij de Winkel hebt gekocht, in overeenstemming met artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 april 2003.

 

3.3. Als u financiering wilt voor uw keukenproject

Als u financiering wenst aan te vragen voor de uitvoering van uw keukenproject, verzamelt de Winkel waar u uw aankoop doet bepaalde Gegevens, in het bijzonder financiële Gegevens, zowel voor rekening van de financiële instelling waarbij u de financiering wenst aan te vragen, als voor eigen rekening.

Ixina verwerkt geen Gegevens over uw financieringsaanvragen of daaruit voortvloeiende contracten.

Deze Gegevens worden verwerkt door de Winkel en de financieringsinstelling, in overeenstemming met hun privacybeleid.

 

3.4. Als u online uw persoonlijke ruimte aanmaakt

Ixina biedt zijn potentiële en huidige klanten een persoonlijke ruimte aan waar ze de kenmerken van hun project kunnen weergeven, online afspraken kunnen maken, hun project kunnen opvolgen, een bericht naar de klantendienst kunnen sturen en hun Gegevens kunnen beheren.

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres); 

 • informatie met betrekking tot uw woning (locatie, omschrijving, oppervlakte, plannen, bouwjaar van uw woning, technische kenmerken …); 

 • informatie over uw keukenproject (type project en gewenste uitvoeringsdatum, voorkeuren op het gebied van inrichting en decoratie, beoogd budget …);

 • informatie over de bestelling van goederen en/of diensten;  informatie over de opvolging van eventuele vragen aan de dienst na-verkoop; 

 • informatie over de data en tijdstippen waarop u zich heeft aangemeld op uw persoonlijke ruimte;

 • informatie over eventuele klachten. Informatie over uw woning (ligging, beschrijving, oppervlakte, plannen, ouderdom van uw woning, technische kenmerken, enz.);

 • Informatie over uw keukenproject (soort project en gewenste uitvoeringsdatum, inrichtings- en decoratievoorkeuren, vooropgesteld budget, motieven voor uw project, enz.);

 • Informatie over uw smaak, voorkeuren op het gebied van decoratie, sfeer, materialen, enz.;

 • Informatie over uw bestellingen van goederen en/of diensten; Informatie over de opvolging van uw eventuele aanvragen bij de klantendienst; Informatie over de datums en tijdstippen waarop u inlogt op uw ruimte; informatie over eventuele klachten die u hebt.

 

Deze Gegevens worden verwerkt door Ixina en de door u geselecteerde Winkel om u een speciale persoonlijke ruimte ter beschikking te stellen waarmee u uw keukenproject in alle rust kunt beheren .

 

3.5. Als u de Simulatiesoftware gebruikt

Wanneer u op de website https://www.ixina.be/ bent, hebt u rechtstreeks toegang tot de Simulatiesoftware. U kunt die Simulatiesoftware gebruiken zonder Gegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen beeldmateriaal van uw simulatie(s) opslaan. Als u graag een samenvatting ontvangt van een simulatie die u via de Simulatiesoftware hebt uitgevoerd, dient u uw e-mailadres op te geven. Het resultaat van die samenvatting wordt dan naar dat adres gestuurd. Uw e-mailadres wordt niet door Ixina bewaard. Als u via de Simulatiesoftware meerdere simulaties wilt kunnen maken en opslaan, dient u een persoonlijke account voor een persoonlijke ruimte aan te maken.

 

3.6. Als u deelneemt aan door Ixina georganiseerde wedstrijden

In het kader van uw deelname aan een door Ixina georganiseerde wedstrijd, moet u mogelijk de volgende Gegevens aan Ixina verstrekken:

 • Contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, indien nodig de winkel waar u uw prijs wilt afhalen);

 • Eventuele aliassen (die u gebruikt op sociale media, en waarmee u aan de wedstrijd deelneemt);

 • Eventuele foto's (overeenkomstig de voorwaarden van elke wedstrijd).

Deze Gegevens worden door Ixina (en naargelang van de wedstrijd door de Winkels) verwerkt om de wedstrijd in goede banen te leiden, en in het bijzonder om uw deelname aan de wedstrijd te registreren, om de winnaar(s) te bepalen, om de prijs (prijzen) toe te kennen en om te communiceren over de winnaar(s).

 

3.7. Als u met Ixina communiceert via sociale media

Wanneer u contact opneemt met Ixina via sociale media, bijvoorbeeld door een bericht te sturen of te posten op zijn pagina's, kunt u Gegevens meedelen. Ixina kan deze Gegevens in uw berichten of posts gebruiken om uw aanvraag en/of vragen te verwerken. Naargelang van het onderwerp van uw aanvraag en/of vraag kan Ixina u ook om bijkomende informatie vragen, zoals;

 • Contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);

 • Informatie over uw keukenproject;

 • Informatie over eventuele problemen die u ervaart met Ixina en/of een Winkel.

Uw aan Ixina gerichte berichten en posts mogen geen gevoelige gegevens bevatten, zoals informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele geaardheid, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond.

Deze Gegevens worden door Ixina verwerkt om met u te communiceren, en om te antwoorden op uw aanvragen en/of vragen.

 

3.8. Als u zich kandidaat stelt om franchisenemer van Ixina te worden

U kunt een aanvraag indienen om als franchisenemer toe te treden tot het Ixinanetwerk in België. Klik hiervoor op het tabblad ‘Ik open een winkel’ en stuur een e-mail naar het opgegeven adres. Vervolgens moet u een kandidatuurdossier invullen. U verstrekt dan de volgende Gegevens:

 • Contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres); ,

 • Informatie over uw gezinssituatie;

 • Informatie over uw opleiding (opleidingen, instellingen, diploma's, jaar waarin u uw diploma hebt behaald enz.);

 • Informatie over uw beroepservaring en uw competenties (cv, ervaring op het gebied van management, bedrijfsbeheer, informatica, handel enz.);

 • Informatie over uw voornemen om franchisenemer van Ixina te worden (motieven, verwachtingen, aard van het geplande project, gewenste vestigingsplaats enz.);

 • Informatie over uw financiële situatie (beschikbaar persoonlijk kapitaal, wijze van financiering van het project, deelnemingen in bedrijven enz.).

Deze Gegevens worden door Ixina verwerkt met het oog op de registratie en het bestuderen van uw kandidatuur om lid te worden van zijn netwerk in België of Luxemburg.

Deze Gegevens worden niet gedeeld met de Winkels en vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Ixina.

 

3.9. Als u solliciteert bij Ixina Belgium of een Winkelstrong

In het kader van deze sollicitatie moet u mogelijk de volgende Gegevens aan Ixina verstrekken:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);

 • informatie over uw gezinssituatie;

 • informatie over uw opleiding (opleidingen, instellingen, diploma's, jaar waarin u uw diploma hebt behaald enz.);

 • informatie over uw beroepservaring en uw competenties (cv, motivatiebrief enz.);

 • informatie over uw professionele ambities.

Wanneer u solliciteert bij Ixina Belgium worden de Gegevens niet gedeeld met de Winkels en vallen ze onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Ixina.

Wanneer u via de Websites solliciteert bij een Winkel, worden de Gegevens door Ixina doorgestuurd naar de Winkel waar u wenst te solliciteren. De Winkel is dan als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw Gegevens, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

 

3.10. Als u feedback achterlaat over uw ervaring als klant

U kunt feedback over uw ervaring met Ixina achterlaten via de formulieren die in de Winkel beschikbaar zijn.

U verstrekt dan de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);

 • informatie over hoe tevreden u bent;

 • informatie over uw ervaring bij Ixina;

 • informatie over uw project (installatiedatum, naam van het gekochte model, kleur van de fronten).

Deze gegevens worden door Ixina en de Winkels verwerkt met het oog op (i) het identificeren van verbeterpunten die Ixina en zijn Winkels kunnen aanwenden om klanten beter tevreden te stellen, en (ii) het onder de aandacht brengen van uw klantervaring bij potentiële klanten.

 

3.11. Als u feedback achterlaat over uw ervaring als klant

U kunt feedback over uw ervaring met Ixina achterlaten via formulieren die beschikbaar zijn in de winkel, via links die Ixina u per e-mail toestuurt of op de website https://www.ixina.be/.

U verstrekt dan de volgende Gegevens:

 • contactgegevens en gegevens met betrekking tot uw burgerlijke staat (aanspreektitel, achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres);

 • informatie over hoe tevreden u bent;

 • informatie over uw ervaring bij Ixina;

 • informatie over uw project (installatiedatum, naam van het gekochte model, kleur van de fronten).

Deze gegevens worden door Ixina en de Winkels verwerkt met het oog op (i) het in kaart brengen van verbeterpunten die Ixina en zijn Winkels kunnen aanwenden om klanten meer tevreden te stellen, en (ii) het onder de aandacht brengen van uw klantervaring bij potentiële klanten.

Als u ervoor kiest uw feedback op de Website https://www.ixina.be/ te plaatsen, zijn de score en de inhoud van uw feedback toegankelijk voor bezoekers van de site.

 

3.12. Als u op de Websites surft

Wanneer u de Websites gebruikt, worden verbindingsgegevens (cookies, logbestanden) verzameld door Ixina, waaronder:

 • informatie over uw gebruik van de betreffende Website (uw verbindingsduur, het tijdstip en de dag van de verbinding, uw IP-adres, uw verbindingsmethode, het type en de versie van uw internetbrowser enz.;

 • informatie over uw apparatuur (uw besturingssysteem, uw unieke randapparatuuridentificatiecode enz.);

 • informatie over de zoekopdrachten die u uitvoert op de betreffende Website;

 

Deze Gegevens worden door Ixina verwerkt om in het bijzonder de werking van de Websites te vergemakkelijken, voor statistieken, telling van het aantal bezoekers en reclame. Klik hier voor meer informatie over het cookiebeleid van Ixina.

 

4. Rechtsgronden voor de verwerking van Gegevens door Ixina

Ixina verzamelt uw gegevens op basis van vier rechtsgronden

 • Het nakomen van verplichtingen in het kader van een contract: Voor de uitvoering van de overeenkomst moeten bepaalde persoonsgegevens verzameld worden (bv. om een offerte te kunnen maken of een bestelling te kunnen uitvoeren, wanneer u deelneemt aan een spel, om producten of diensten te kunnen leveren die u besteld hebt of als u een account voor een persoonlijke ruimte wilt aanmaken).  

 • Een wettelijke verplichting die de verwerking verplicht stelt: Krachtens de regelgeving kan het nodig zijn bepaalde gegevens te verwerken en door te geven (bv. facturen bewaren voor administratieve controles).

 • Rechtmatig belang: Sommige gegevens kunnen worden verwerkt op basis van legitieme belangen (bijv. om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren, om producten bij klanten te promoten, om te reageren op uw verzoeken of vragen via sociale netwerken of in de Winkel, om u in staat te stellen per e-mail en/of telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice, om uw sollicitatie in overweging te nemen).

 • Uw toestemming: Ixina vraagt uw toestemming voor alle andere vormen van gegevensverzameling die niet tot een van de bovenstaande gevallen behoort (bv.: online formulier, aanvraag van een catalogus, nieuwsbrief, gebruik van de Simulatiesoftware). Deze toestemming kan de vorm aannemen van een aan te vinken vakje of van een positieve handeling van uw kant om Gegevens door te geven aan Ixina en/of een Winkel voor het aangegeven doel.

 

5. Bewaartermijnen

Uw Gegevens worden gedurende de volgende termijnen bewaard:

Gebruik van de Gegevens

Bewaringstermijn

Gegevens die worden verzameld in het kader van commerciële prospectie, het opstellen van een offerte, een tevredenheidsenquête, een aanvraag die u doet via de Websites (aanvraag tot verzending van catalogus en begeleiding door Ixina en door de Winkel die u hebt geselecteerd), het invullen van een enquête of het achterlaten van onlinefeedback.

3 jaar vanaf de datum van het laatste contact met u.

Gegevens die via de website https://www.ixina.be worden verzameld in het kader van een aanvraag om een catalogus per post naar uw woonplaats te sturen, of om een catalogus te reserveren en daarna in een Winkel af te halen.

30 dagen nadat ze verzameld zijn.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een verzoek om een afspraak of informatie in een Winkel die niet heeft geleid tot het opstellen van een offerte.

90 dagen nadat ze verzameld zijn.

Gegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van een account voor een persoonlijke ruimte.

3 jaar vanaf uw laatste login op de desbetreffende account.

E-mailadres dat wordt verzameld bij het gebruik van de Simulatiesoftware (zonder een account voor een persoonlijke ruimte aan te maken).

De Gegevens worden gewist zodra de samenvatting van de simulatie naar de gebruiker is gestuurd.

Gegevens die worden verzameld in het kader van uw deelname aan een door Ixina georganiseerde wedstrijd.

De Gegevens van de deelnemers worden tot 60 dagen na de uitreiking van de prijzen bewaard.

De Gegevens van de winnaars worden tot 2 jaar na de uitreiking van de prijzen bewaard.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een aanvraag per e-mail of telefoon bij onze klantendienst.

Indien u klant bent, worden de Gegevens zo lang als nodig bewaard, overeenkomstig de garantietermijnen die op de datum van aankoop van uw goederen gelden.

<indien bent="" geen="" klant="" u=""> </indien>

Gegevens die worden verzameld in het kader van een verkoop van goederen.

Zolang als nodig, overeenkomstig de garantietermijnen die op de datum van aankoop van uw goederen gelden, om u in staat te stellen van de voornoemde garanties te profiteren.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een installatiedienst en in het kader van de tevredenheidsenquête die na de installatie in kwestie wordt afgenomen.

10 jaar vanaf de datum van het certificaat van oplevering van de werken.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een kandidatuur om lid te worden van het franchisenetwerk van Ixina in België of Luxemburg.

3 jaar vanaf de verzameling van uw Gegevens wanneer uw kandidatuur geen positief gevolg heeft gekregen, of zolang als nodig wanneer uw kandidatuur ertoe leidt dat u in de hoedanigheid van franchisenemer lid wordt van het Ixina-netwerk.

Gegevens die worden verzameld in het kader van een sollicitatie bij Ixina Belgium.

2 jaar vanaf de verzameling van uw Gegevens wanneer uw sollicitatie niet tot een aanwerving heeft geleid, of zolang als nodig wanneer uw sollicitatie tot een aanwerving door Ixina leidt.

Gegevens die worden verzameld wanneer u de Websites bezoekt.

13 of 25 maanden nadat ze verzameld zijn.

 

6. Aan wie geeft Ixina uw Gegevens door?

Ixina geeft uw Gegevens niet door aan derden. Voor Ixina is dit de basis van een vertrouwensrelatie.

Ixina deelt evenwel sommige van uw Gegevens met de volgende partners:

 • Bedrijven die Ixina en zijn Winkels ondersteunen bij het beheer van uw bestellingen, zoals betaalproviders, magazijnen, leveranciers, orderverzamelaars, leveringsbedrijven en bedrijven die belast zijn met de installatie van uw keuken;

 • Bedrijven die Ixina en de Winkels ondersteunen bij het beheer van de klantenrelaties;

 • Bedrijven die Ixina en de Winkels ondersteunen bij hun marketingcommunicatie;

 • Bedrijven die enquêtes en polls uitvoeren en de resultaten ervan analyseren, met het oog op de verbetering van de door Ixina aangeboden diensten en producten;

 • Bedrijven die Ixina ondersteunen bij zijn aanwervingen en die van de Winkels van Ixina;

 • bedrijven die Ixina IT-oplossingen bieden om uw keukenproject te realiseren;

 • De moedermaatschappij van Ixina, FBD International (410 917 439 Handels- en vennootschapsregister Bobigny, hierna ‘FBD’ genoemd);

 • De dochterondernemingen van FBD;

 • Bedrijven die door u goedgekeurd zijn, zoals sociale media (als u ervoor kiest om uw accounts aan Ixina te koppelen).

 

Deze partners kunnen hun eigen beleid hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Ixina stelt voor dat u het raadpleegt.

Ixina kan uw Gegevens ook doorgeven aan bevoegde overheden die erom vragen, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

 

7. Uw rechten 

In overeenstemming met de Verordening geniet u de volgende rechten:

 • vragen om uw Gegevens over te dragen (let wel: dit recht geldt alleen voor de elektronische gegevens die u hebt verstrekt).

 • vragen om uw Gegevens te raadplegen;

 • vragen om uw onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren;

 • vragen om uw Gegevens te wissen (op voorwaarde dat Ixina geen legitieme en dwingende reden heeft om ze te bewaren);

 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw Gegevens;

 • vragen om de verwerking van uw Gegevens te beperken;

 

Wanneer u één van uw rechten wilt uitoefenen, kan Ixina u in overeenstemming met de geldende Verordening om bijkomende informatie vragen die noodzakelijk blijkt om uw identiteit te verifiëren.

 

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Ixina neemt technische en organisatorische maatregelen die afgestemd zijn op de aard van de Gegevens en de risico's die de verwerking ervan met zich meebrengt, om de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van uw Gegevens te waarborgen en in het bijzonder te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, verloren gaan of worden doorgegeven aan onbevoegde derden, tenzij openbaarmaking door de regelgeving vereist is, in het bijzonder op vraag van een rechterlijke instantie, federale of andere politiedienst of om het even welke andere overheid die hiertoe krachtens de toepasselijke wetgeving bevoegd is.

Deze maatregelen omvatten in het bijzonder het volgende:

beveiliging van zijn lokalen en computerservers (beveiligde toegang tot de lokalen, gebruik van anti-diefstalkabels voor mobiele computers, authentificatieprocessen, antivirus, firewall, enz;);

 • beperking van de toegang tot uw Gegevens tot werknemers van Ixina en FBD die ze echt nodig hebben voor de uitoefening van hun functie, om u producten te leveren of diensten te verlenen, voor de contractuele garanties die u geniet, of om op uw vragen te antwoorden;

 • voorlichting van het voltallige personeel van Ixina en FBD over gegevensbescherming en -beveiliging;

 • implementatie van een beleid inzake informatiesysteembeveiliging;

 • implementatie van een beleid inzake incidentenbeheer;

 • implementatie van een procedure voor de afdanking van activa;

 • implementering van een wachtwoordbeleid in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL;

 • beveiliging van zijn Websites;

 • beveiliging van zijn lokalen en computerservers (beveiligde toegang tot de lokalen, gebruik van anti-diefstalkabels voor mobiele computers, authentificatieprocessen, antivirus, firewall, enz;);

 • regelmatige back-ups maken om elk risico op verlies of beschadiging te voorkomen.

 

9. Wees voorzichtig met uw wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u hebt gekozen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke Ixinaruimte. U verbindt zich ertoe om dit wachtwoord geheim te houden en aan niemand bekend te maken.

De veiligheid van datatransmissies via het internet kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Daarom kan Ixina de totale veiligheid van Gegevens die via het netwerk worden verzonden, niet absoluut garanderen. Gezien die omstandigheden valt het onder uw verantwoordelijkheid om voldoende middelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de via het internet overgedragen Gegevens te beschermen. Ixina raadt u aan uiterst voorzichtig om te springen met uw Gegevens, en ook de nodige en gepaste maatregelen te nemen om uw Gegevens, software en hardware te beschermen, in het bijzonder tegen binnendringing door derden en tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Houd er rekening mee dat Ixina niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies dat of schade die wordt veroorzaakt door uw nalatigheid.

 

10. Beleid inzake de bescherming van gegevens en Minderjarigen

De Websites zijn niet bestemd voor minderjarigen jonger dan 18 jaar (hierna de ‘Minderjarigen’ genoemd), maar blijven voor hen toegankelijk voor zover ze geen inhoud bevatten die voor Minderjarigen verboden is.

De formulieren, vragenlijsten op de Website en de persoonlijke ruimte zijn niet bedoeld om Gegevens over Minderjarigen te verzamelen. De wettelijke vertegenwoordiger van de Minderjarige kan een e-mail sturen naar gdpr@ixina.be om de rechten van de Minderjarige uit te oefenen, in overeenstemming met de voorwaarden in artikel 7 van dit privacybeleid.

 

11. Uw rechtsmiddelen 

Ixina hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van en het respect voor uw privacy. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop Ixina of een Winkel uw Gegevens verwerkt, indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen of indien u vragen hebt over de manier waarop Ixina uw Gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar gdpr@ixina.be.

Indien u, na contact te hebben opgenomen met Ixina, van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit(contact@adp-gba.be; +32 (0)2 274 48 00).

 

12. Wijzigingen van het privacybeleid 

Om te allen tijde aan de Verordening te voldoen, dient Ixina dit privacybeleid af en toe te wijzigen.

Ixina raadt u aan deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen of updates van dit privacybeleid.

 

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 28 februari 2022.