Onze aanpak inzake duurzame ontwikkeling

Ecologie maakt deel uit van ons beleid. IXINA zet zich in om onze planeet te beschermen. Duurzame ontwikkeling is een centraal element van onze manier van werken. Al onze verkooppunten hebben zich daartoe geëngageerd en we werken samen met geëngageerde ngo’s. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen.

De natuur respecteren zit in onze natuur

Sinds 2012 is IXINA ecopartner van de ngo Kiem des Levens. Deze organisatie wil onze ecologische voetafdruk verminderen door bossen te planten in ontwikkelingslanden. Deze aanpak sluit perfect aan bij ons beleid voor duurzame ontwikkeling. Een boom die in Madagaskar wordt geplant, compenseert elk jaar meer dan 10 kilo CO2.

We geven de voorkeur aan duurzame oplossingen

Onze andere engagementen:
IXINA is sinds vele jaren actief bezig met duurzame ontwikkeling. In onze winkels, maar ook bij de keuze van elektrotoestellen en onze wil om met milieubewuste partners samen te werken. En dat zonder in te boeten op kwaliteit, efficiëntie of comfort.

Respectvolle partners:
De meeste van onze keukens hebben het PEFC**-label: het hout is afkomstig van bossen die duurzaam worden beheerd en die worden gecontroleerd. De drukkers van onze catalogi en maandelijkse folders hebben het dubbele PEFC-FSC**-certificaat. Het gebruikte papier heeft een PEFC*-certificaat.

Onze winkels zetten in op duurzame ontwikkeling:
We gebruiken recycleerbaar materiaal in onze verkooppunten: ze produceren geen schadelijk afval en helpen het warmteverlies te beperken. We doen mee aan Recupel dat recyclage bevordert en overtollig afval vermijdt.