Mijn rechten uitoefenen

Verplichte informatie

Meer weten over de verschillenden soorten aanvragen die je kan indienen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 biedt je de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen:

1. Recht van inzage: met dit recht kan je de gegevens die over jou worden bijgehouden, opvragen en controleren.

2. Recht op rectificatie: met dit recht kan je onvolledige of onnauwkeurige informatie die over jou wordt bijgehouden, rectificeren.

3. Recht op vergetelheid: met dit recht kan je vragen dat je gegevens worden gewist.

4. Recht van bezwaar: met dit recht kan je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor een bepaald doel (voorbeeld: commerciële prospectie)

5. Recht op beperking: met dit recht kan je verzoeken om de verwerking van je gegevens tijdelijk stop te zetten. Dit recht kan worden uitgeoefend wanneer je een verzoek indient om je gegevens te rectificeren of wanneer je je recht van bezwaar uitoefent. Terwijl wij de aanvraag onderzoeken en controles uitvoeren, worden de gegevens niet meer gebruikt.

6. Recht op overdraagbaarheid (dit recht geldt alleen voor de door jou verstrekte geautomatiseerde gegevens): met dit recht kan je je gegevens herstellen in een voor de computer leesbaar formaat.